Solceller installerade av takmontörer

Vi på Lunds Takproffs har flera års erfarenhet av att byta tak och har certifierade takläggare, vilket är en stor fördel vid installation av solceller då det är mycket som kan gå fel. Varje tak är unikt och därför bör experter avgöra vad som passar bäst till just ditt tak.

Det är väldigt viktigt att installationen inte skadar taket eller underliggande material, då detta påverkar och riskerar takets täthet från vatten och vind. Detta är ett vanligt fenomen när te.x fäste för solceller monteras.

Det finns en rad olika fäste för solceller som är anpassade efter takets konstruktion och typ av tak. Faktorer som påverkar vilket fäste som ska användas är bland annat lutning, material och geografisk ort.

Hur vet jag om mitt nuvarande tak klarar av solceller?

Om ditt tak klarar av solceller eller ej beror främst på ålder och skick. Det är viktigt att taket inte har några strukturella problem som kan påverka installationen. Andra faktorer är bland annat takets lutning, orientering och om det täcks av någon skugga från te.x träd.

Skattereduktion för grön teknik   

Vid installation av solceller kan du utnyttja en skattereduktion på upp till 20% av kostnaden för arbete och material. Vi fixar skatteavdraget direkt på din faktura.

Viktigt att tänka på är att skattereduktionen ges beroende på hur mycket skatt du har betalat in och vilka avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på skatteverkets hemsida för aktuell information. 

Sun4Power ägs av Lunds Takproffs och tillhandahåller installation av solceller på ditt tak. Låt takproffs installera dina solceller för bästa möjliga och säkra resultat!

Några av våra referenser